IOCV PoC: Chứng minh ý tưởng ứng dụng IoT vào sản xuất, kinh doanh
 1. Trang chủ
 2. Giới thiệu PoC
 3. Đề cử PoC 2017
 4. Phiếu bầu chọn PoC 2017
 5. Hỏi - Đáp

 
 
QR Code:
Chứng thực:
PoC π 2017
Tên giải pháp:
Lĩnh vực:
Nông nghiệp kết nối - ứng dụng công nghệ Internet kết nối vạn vật (Internet of Things - IoT)
Mô tả giải pháp:

Xây dựng hệ sinh thái các kết nối và các ứng dụng Internet of Things (IoT) để tự động hóa hoàn toàn các công việc quản lý, theo dõi, giám sát, vận hành, điều khiển các hệ thống, dây chuyền sản xuất của Trang trại Delco, quản lý toàn trình từ khâu nhân sự, giống, tăng trưởng, thu hoạch, lưu kho… của Trang trại Delco bao gồm:

- Hệ thống nhà màng dưa lưới kết nối (diện tích 3,000 m2).

- Hệ thống nhà màng rau thủy canh kết nối (diện tích 1,000 m2.

- Hệ thống dây chuyền gà đẻ trứng số 01 (công suất 45,000 quả trứng gà/tháng).

- Hệ thống quản lý điều hành trang trại tổng thể, tổng diện tích 60,000 m2.

- Ngoài ra tiến đến mở rộng thêm các hệ thống khác như hệ thống nuôi trồng thủy sản (dự kiến 10,000 m2); mở rộng thêm 4 dây chuyền gà đẻ trứng tiếp theo tương đương công suất dây chuyền số 01; hệ thống CNTT cho trang trại; kết hợp mô hình trang trại kết nối với giáo dục thực nghiệm, du lịch…

Hệ thống trang trại kết nối Delco được xây dựng theo mô hình chuẩn hóa, lấy người dùng làm trung tâm với các ứng dụng trên màn hình panel, máy vi tính, điện thoại di động, máy tính bảng với giao diện trực quan, dễ sử dụng. Đồng thời cũng cho phép Trang trại Delco dễ dàng mở rộng quy mô, đặc biệt hơn nữa đây cũng là mô hình mẫu để không chỉ VNPT Technology mà các công ty khác có thể tham khảo và áp dụng cho bất kỳ trang trại nào. Tùy vào từng yêu cầu cụ thể của khách hàng, hệ thống có thể được dễ dàng thay đổi, điều chỉnh cho phù hợp một cách nhanh chóng và đơn giản.

Nguồn lực để đầu tư:

Tài chính:        (đơn vị tính: triệu VND)

 • Đầu tư ban đầu: 1,200
 • Đầu tư duy trì: 200

Nhân lực điều hành:   (đơn vị tính: người)

 • Kỹ sư CNTT: 0
 • Lao động khác: 5

Thời gian đầu tư:        Triển khai trong vòng 03 tháng

Thông tin liên hệ:

Tên đơn vị:                  Công ty cổ phần WALA (Đơn vị thành viên của VNPT Technology)

Người đại diện:           Mr. Nguyễn Anh Hoàng, 0903 260 203, hoangna@vnpt-technology.vn


Certificate:
PoC π 2017
Solution Name:
Connected Farm
Fields:
Connected Agriculture – based on Internet of Things (IoT) technology
Description:

The solution helps to build the ecosystem of IoT applications and devices connection to make Delco farm become totally automatic in management activities such as: supervision, operation, control systems or production lines; seeding, growth of cultivar and human resources, warehouse, logistics, harvest. The solution includes:

 • Connected greenhouse with plastic cover for musk melon (3,000 m2)
 • Connected greenhouse with plastic cover for hydroponics vegetables (1,000 m2)
 • Chicken for eggs production - line no.01 (productivity 45,000 eggs / month)
 • Overall Operation and Management system for the whole farm, area 60,000 m2
 • Besides, we are going to develop other systems such as aquaculture system (about 10,000 m2); 4 more chicken for eggs production lines (productivity approximate to line no.01); IT system for farm; education and tourism combination.

Delco connected farm was built based on a standized module, user centered design for Panel screen, web-based and mobile applications with intuitive and user-friendly interface. The solution also allows Delco farm to open its scale, and becomes not only the successful sample of VNPT Technology but also the reference, user case study for other companies to deploy on other farms. Depending on specific business requiremennt from customers, the system is easily customizable within a short period of time.

Resources for Investment:

Finance:          (Unit: million VND)

 • Initial Investment: 1,200
 • Investment for Maintenance: 200

Human Resources:                  (Unit: Person)

 • IT engineers: 0
 • Other labour: 5

Time Investment: operate within 3 months (Unit: Month)

Contact Information:

Unit Name:                  Wala Joint Stock Company (a member of VNPT Technology)

Representative:           Mr Nguyen Anh Hoang, 0903 260 203, hoangna@vnpt-technology.vn

 
 

Điều khoản sử dụng | Chính sách bảo mật | Thông tin liên hệ | © 2008-2023, VCCI-ITB, Viện Tin học Doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam