IOCV PoC: Chứng minh ý tưởng ứng dụng IoT vào sản xuất, kinh doanh
 1. Trang chủ
 2. Giới thiệu PoC
 3. Đề cử PoC 2017
 4. Phiếu bầu chọn PoC 2017
 5. Hỏi - Đáp

 
 
QR Code:
Chứng thực:
PoC π 2017
Tên giải pháp:
Lĩnh vực:
Tự động hóa
Mô tả giải pháp:

Hệ thống tự động hóa trang trại được xây dựng trên cơ sở các thiết bị đo lường điều khiển thông dụng, sẵn có trên thị trường, giá rẻ nhưng vẫn đạt mức độ tự động hóa cao, tương đương với các sản phẩm của nước ngoài. VIELINA làm chủ hoàn toàn thiết kế chế tạo, có sáng tạo các tính năng mới phù hợp yêu cầu thực tế. Phát triển các giải thuật để giảm thiểu chủng loại và số lượng thiết bị đo cần thiết, từ đó giảm giá thành và đơn giản hóa hệ thống. Phát triển các thư viện phần mềm nền tảng cho phép nhanh chóng phát triển chương trình điều khiển. Áp dụng các kỹ thuật tích hợp hệ thống điều khiển phức tạp trên cơ sở phối hợp các bộ điều khiển đơn giản. Hệ thống có mức độ tin cậy cao, dự phòng nóng, tự động thay thế thiết bị hỏng. Cho phép quản lý giám sát qua Internet trên nền tảng IoT. Hệ thống có thể phục vụ như một công cụ nghiên cứu để tạo ra các tri thức mới từ dữ liệu thô, làm cơ sở cho hỗ trợ quyết định và tối ưu hóa quá trình chăn nuôi, đem lại hiệu quả cao cho các trang trại.

Nguồn lực để đầu tư:

Tài chính:   

 • Đầu tư ban đầu: 800 triệu VND cho 01 dây chuyền 15000 gà đẻ
 • Đầu tư duy trì: 16 triệu/năm

Nhân lực điều hành:       

 • Kỹ sư CNTT, TĐH:         03 người
 • Lao động khác:                0 người

Thời gian đầu tư:   03 tháng

Thông tin liên hệ:

Tên đơn vị:             VIELINA

Người đại diện:      Viện Trưởng Nguyễn Thế Truyện, 0912095442, dthv@yahoo.com


Certificate:
PoC π 2017
Solution Name:
Friendly Automation Gateway
Fields:
Automation
Description:

The farm automation system is built based on commonly used control and measurement devices on the market, it is cheap but has high automation level, equivalent to foreign products.  VIELINA owns the system design and fabrication, having innovative new features that fit the actual requirements. Develop algorithms to minimize the types and number of measuring devices needed, thereby reducing costs and simplifying the control system. Development of software libraries platform allows to rapidly develop control programs. Apply sophisticated control system integration techniques based on a combination of simple controllers. The system has a high level of reliability, hot backup, automatic replacement of failed equipment. Allows monitor via the Internet on the IoT platform. The system can serve as a tool to create new knowledge from raw data, which is the basis for decision support and optimizing the production process, bringing high efficiency to the farms.

Resources for Investment:

Finance:     

 • Initial Investment:                      800 million VND
 • Investment for Maintenance:     16 million VND / year

Human Resources:          

 • IT Automation engineers:              3 Persons
 • Other labour:                                  0 Persons

Time Investment:              03 Months

Contact Information:

Unit Name:            VIELINA

Representative:       Mr. Nguyen The Truyen, 0912095442, dthv@yahoo.comẢnh đính kèm:

Màn hình giao diện giám sát điều khiển
Trạm điều khiển dây chuyền số 01
Dây chuyền gà đẻ trứng 01
 
 
 

Điều khoản sử dụng | Chính sách bảo mật | Thông tin liên hệ | © 2008-2022, VCCI-ITB, Viện Tin học Doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam