IOCV PoC: Chứng minh ý tưởng ứng dụng IoT vào sản xuất, kinh doanh
  1. Trang chủ
  2. Giới thiệu PoC
  3. Đề cử PoC 2017
  4. Phiếu bầu chọn PoC 2017
  5. Hỏi - Đáp

 
 

PoC π

  • DELCO

·       Loại PoC: PoC π (Production)

·       Tên tiếng Việt: Trang trại ứng dụng công nghệ cao và thân thiện

·       Tên tiếng Anh: Hi-Tech Friendly Farmhouse

 

  • VNPT Technology

·       Loại PoC: PoC π (Production)

·       Tên tiếng Việt: Trang trại kết nối

·       Tên tiếng Anh: Connected Farm

 

  • VIELINA

·       Loại PoC: PoC π (Production)

·       Tên tiếng Việt: Cổng kết nối Tự động hóa Thân thiện

·       Tên tiếng Anh: Friendly Automation Gateway

 

PoC α

  • D&L:

·       Loại PoC: PoC α (Alpha)

·       Tên tiếng Việt: Quản lý nông nghiệp chính xác (PAM)

·       Tên tiếng Anh: Precision Agriculture Management (PAM)Tài liệu đính kèm:

  Giải pháp của DELCO: Trang trại ứng dụng công nghệ cao và thân thiện (bản tiếng Việt)
  (275.9 KB)
  DELCO Solution: Hi-Tech Friendly Farmhouse (English version)
  (205.3 KB)
  Giải pháp của VNPT Technology: Trang trại kết nối (bản tiếng Việt)
  (285.51 KB)
  VNPT Technology Solution: Connected Farm (English version)
  (206.71 KB)
  Giải pháp của VIELINA: Cổng kết nối Tự động hóa Thân thiện (bản tiếng Việt)
  (279.97 KB)
  VIELINA Solution: Friendly Automation Gateway (English version)
  (108.2 KB)
  Giải pháp của D&L: Quản lý nông nghiệp chính xác (PAM) (bản tiếng Việt)
  (280.91 KB)
  D&L Solution: Precision Agriculture Management (PAM) (English version)
  (206.03 KB)
  Giải pháp của D&L: Quản lý nông nghiệp chính xác (PAM) (bản mô tả chi tiết - tiếng Việt)
  (6.92 MB)
 
 

Điều khoản sử dụng | Chính sách bảo mật | Thông tin liên hệ | © 2008-2022, VCCI-ITB, Viện Tin học Doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam