IOCV PoC: Chứng minh ý tưởng ứng dụng IoT vào sản xuất, kinh doanh
  1. Trang chủ
  2. Giới thiệu PoC
  3. Đề cử PoC 2017
  4. Phiếu bầu chọn PoC 2017
  5. Hỏi - Đáp

 
 
 
 

Điều khoản sử dụng | Chính sách bảo mật | Thông tin liên hệ | © 2008-2022, VCCI-ITB, Viện Tin học Doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam