IOCV PoC: Chứng minh ý tưởng ứng dụng IoT vào sản xuất, kinh doanh
  1. Trang chủ
  2. Giới thiệu PoC
  3. Đề cử PoC 2017
  4. Phiếu bầu chọn PoC 2017
  5. Hỏi - Đáp

 
 

Quy trình cấp chứng thực PoC cho giải pháp của thành viên IOCV

Cấp chứng thực PoC là hoạt động do nhóm Mô phỏng chủ trì phối hợp với nhómTruyền thông. Đầu mối của nhóm Mô phỏng và nhóm Truyền thông là Viện Tin học Doanh nghiệp (VCCI-ITB). Góp ý và phản biện, vui lòng gửi đến contact@itb.com.vn hoặc levanloi@itb.com.vn

Khái niệm cấp chứng thực PoC

Trước hội nghị G2 lần 2 hàng năm, nhóm Mô phỏng đề xuất cấp chứng thực PoC (Proof of Concept) cho giải pháp của các thành viên của cộng đồng đã chứng minh được khả năng giải quyết các vấn đề mà cộng đồng đã đặt ra từ đầu năm. Việc cấp chứng thực PoC được thực hiện bằng bỏ phiếu (mỗi thành viên có một phiếu bầu). Vì IOCV là cộng đồng mở vì lợi ích chung của doanh nghiệp nên trong phiếu bầu của thành viên, lý do đồng ý hay không đồng ý đều được mở. Đơn vị chịu trách nhiệm thực hiện việc này là Viện Tin học Doanh nghiệp (VCCI-ITB). VCCI-ITB không được phép xin cấp chứng thực PoC.

Chứng thực PoC không có ý nghĩa về mặt pháp lý, nó chỉ có ý nghĩa thúc đẩy việc nghiên cứu, phát triển giải pháp IoT và là một tham chiếu cho bất kỳ ai, đơn vị nào quan tâm. Chứng thực PoC tương tự như Letter of Reference khi ứng viên đi xin việc hoặc xin học. Ngoài ra, chứng thực PoC còn có ý nghĩa truyền thông xây dựng hình ảnh cho cộng đồng IOCV.

Quy trình cấp chứng thực PoC

Quy trình gồm các bước Đề xuất, Kiểm tra, Bỏ phiếu, Chứng thực, Truyền thông.

Đề xuất:      Nhóm Mô phỏng căn cứ vào các hoạt động của cộng đồng từ đầu năm, chọn kết quả tiêu biểu, gợi ý đề xuất. Tiếp theo, nhóm Mô phỏng hỏi ý kiến của thành viên có giải pháp được gợi ý đề xuất. Nếu thành viên đó đồng ý thì thành viên đặt tên giải pháp và nộp một bản mô tả chức năng bằng tiếng Việt và một bản tiếng Anh. Tên giải pháp được yêu cầu viết ngắn gọn, cô đọng. Bản mô tả giải pháp mỗi thứ tiếng Việt, Anh được yêu cầu viết không vượt quá 1 trang A4 (font Times New Roman, cỡ chữ 14 pt). Chứng thực PoC có 2 loại: Loại α (viết tắt của Alpha) và π (viết tắt của Production). Loại Alpha là loại có ý tưởng nhưng chưa ra được giải pháp cuối. Loại Production là loại đã được đưa vào “sản xuất” và đã được thực tế kiểm nghiệm.

Kiểm tra:     Nhóm Mô phỏng mời các đơn vị đầu mối cử đại diện đi kiểm tra các giải pháp được đề xuất. Các đơn vị đầu mối gồm: VCCI-ITB, FDS, VIELINA, NetNam, VNPT Technology. Nhóm này, sau khi kiểm tra, có một báo cáo xác nhận là các giải pháp đó có đủ điều kiện để hội nghị bỏ phiếu hay không. Nếu thành viên nào thấy không đủ điều kiện thì phải nêu rõ lý do. Trong trường hợp có ít nhất 3/5 thành viên thấy không đủ điều kiện thì giải pháp đó sẽ bị loại và không đưa vào danh sách bỏ phiếu.

Bỏ phiếu:    Trước Hội nghị G9 lần 2 khoảng 1 tuần, VCCI-ITB sẽ niêm yết danh mục các đề xuất trên trang http://iocv.vn. Việc bỏ phiếu được thực hiện tại Hội nghị G9 lần 2. Tuy nhiên, phiếu bầu được đăng tải trên trang này trước 1 tuần. Các thành viên có thể điền vào phiếu trước hội nghị. Đối với các thành viên không thể tham dự hội nghị thì scan phiếu bầu của mình thành file PDF và gửi file đó về địa chỉ email contact@itb.com.vn hoặc levanloi@itb.com.vn . Giải pháp được cấp PoC là giải pháp đạt ít nhất 66% tổng số phiếu bầu hợp lệ. Cách tính % số phiếu bầu theo công thức: Floor (Y * 100/S), trong đó Y là số phiếu đồng ý, S là tổng số phiếu hợp lệ. Vì sao 66% mà không phải là 50%? Vì PoC cần đạt được sự đồng thuận cao từ cộng đồng để giải pháp được lựa chọn làm đại sứ cho cộng đồng.

Chứng thực: Chứng thực (Certificate) được cấp bằng một file PDF theo mẫu thiết kế thống nhất (xem dưới đây) có ký số bằng chữ ký số của VCCI-ITB. Vì sao cần chữ ký số? Vì khi có chữ ký số thì giả mạo chứng thực sẽ khó hơn rất nhiều. Vì sao chữ ký số VCCI-ITB? Có 2 lý do: 1.- VCCI là đơn vị đại diện cho cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam và VCCI-ITB là đơn vị trực thuộc cấp dưới. 2.- VCCI-ITB là đơn vị đầu mối chung và không được phép xin cấp PoC.

Truyền thông: Sau khi giải pháp được cấp PoC, giải pháp đó trở thành “đại sứ” của IOCV. Các giải pháp PoC được truyền thông tại các sự kiện do IOCV tổ chức.

 
 

Điều khoản sử dụng | Chính sách bảo mật | Thông tin liên hệ | © 2008-2022, VCCI-ITB, Viện Tin học Doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam